Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu beskydyprokazdeho.cz (dále jen e-shop), provozovaným společností Vzhůru Dolů s.r.o., 28.října 810/245, 709 00 Ostrava. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Prodávající

Internetový obchod beskydyprokazdeho.cz je provozován firmou

Vzhůru Dolů s.r..o., 

sídlo: 28. října 810/246, 709 00 Ostrava

IČ: 14129370,

Číslo účtu: 2102106761/2010

Kontakty:

email: info@beskydyprokazdeho.cz (na dotazy odpovídáme do dvou pracovních dnů)

telefon: +420 728 277 931

Objednání zboží

Internetové stránky obchodu obsahují seznam zboží, které je nabízeno prodávajícím k prodeji včetně cen za jednotlivé zboží. Pro objednání je nutno zboží vložit do elektronického košíku, přejít k pokladně internetového obchodu, vyplnit objednávkový formulář a objednávku odeslat (závazně potvrdit). Objednávkový formulář shrnuje informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu a termínu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a slouží zároveň k rezervaci zboží. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající nemůže zaručit okamžitou dostupnost objednaného zboží, jeho dostupnost je vždy uvedena při objednání a potvrzena po odeslání objednávky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Objednávky provedené v tomto e-shopu jsou pro provozovatele závazné až po jejich potvrzení elektronickou poštou nebo telefonicky. Informační e-mail rekapitulující objednávku není potvrzením o závazném přijetí objednávky.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s kupujícími, kteří v minulosti podstatným způsobem nedodržely své povinnosti vůči prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu beskydyprokazdeho.cz, a kupujícím je k nim umožněn opakovaný přístup.

Stornování objednávky

Objednávku může kupující minimálně 24 hod od data doručení objednávky stornovat e-mailem (info@beskydyprokazdeho.cz). V případě storna objednávky má zákazník možnost odečtu hodnoty zrušené objednávky od příštího nákupu, nebo moznost výplaty celé částky zpět na učet, ze kterého byla objednávka uhrazena.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

V případě nedostupnosti některých objednaných položek, kontaktuje prodávající kupujícího s nabídkou zboží podobných vlastností, které je v danou chvíli skladem. Pokud nedojde k odsouhlasení změny objednávky ze strany kupujícího, může být dohodnuta změny termínu dodání (na termín, kdy bude požadované zboží dostupné) nebo dojde ke stornu objednávky. Pokud již kupující cenu zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka neprodleně zaslána zpět.

Cena zboží 

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Tato cena je uvedena v závazné objednávce, na internetových stránkách u jednotlivého zboží nebo sdělena kupujícímu telefonicky při telefonickém jednání. Cena je vždy konečná, nejsme plátci DPH. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny zboží při výrazné změně cen ze strany jeho dodavatelů (stává se velice zřídka). O změně ceny prodávající kupujícího neprodleně informuje.

Způsoby dodání zboží

Objednané zboží je dovezeno kupujícímu na adresu, ve vybraný den a hodinu, jak je stanoveno v potvrzené a zaplacené objednávce.

Dopravné a balné

Zásilkovna + platba předem 69 Kč

Doručení na adresu + platba předem 99 Kč

Zásilkovna + platba na dobírku 89 Kč

Doručení na adresu + platba na dobírku 119 Kč

Platební podmínky 

Přijímáme platby bankovním převodem, platební kartou či na dobírku. V případě platby předem je zboží odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn do 14 dnů ode dne převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodů. Odstoupení je možné i pro dílčí položky nákupu. Nelze odstoupit od smlouvy na zboží, které podléhá rychlé zkáze. 

Zákazník může od smlouvy odstoupit tím, že vyplní a zašle (poštou na adresu sídla prodávajícího) volně formulovanou žádost o odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, na své náklady zašle do sídla, zboží, které od prodávajícího převzal a to nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží vrací zákazník nepoškozené.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu (nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy) všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

Reklamace a záruční podmínky

Na objednaný výrobek poskytuje prodávající standardní záruku 24 měsíců.

Kontakt pro uplatňování reklamací info@beskydyprokazdeho.cz

 O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím. 

Vrácení kupní částky a nákladů probíhá na bankovní účet sdělený zákazníkem.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje a záznamy našich zákazníků a kupujících jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani nijak jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran, či následný prodej.

V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

v platnosti ode dne 24.01.2022

Your Shopping cart

Close